Vacature: Stageplek bij de PVVN in Wenen, Oostenrijk, 01 februari - 31 juli 2020

De Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de organisaties van de Verenigde Naties in Wenen behartigt de belangen en idealen van Nederland bij een aantal Internationale Organisaties in Wenen. Dit zijn vooral organisaties die zich bezighouden met een breed scala aan veiligheidsthema’s, zoals non-proliferatie (denk aan de discussie over de atoomprogramma’s in Iran en Noord-Korea), het bestrijden van mensenhandel, preventie van terrorisme en het vormgeven en uitvoeren van internationaal drugsbeleid.

Er bestaat de mogelijkheid om stage te lopen bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging van 1 februari 2020 tot 31 juli 2020. Voor deze periode zoekt de Permanente Vertegenwoordiging bij de VN in Wenen één stagiair(e) die zich in de laatste fase van zijn/haar studie aan een Nederlandse universitaire instelling bevindt.

De werkomgeving

De werkzaamheden vinden plaats in een multilaterale context. De stagiair(e) zal veel tijd doorbrengen op het Vienna International Center (VIC) waar de belangrijke internationale organisaties in Wenen zijn gevestigd: het International Atomic Energy Agency (IAEA), de Comprehensive Test Ban Treaty Organization (CTBTO), de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) en de United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA). Op het VIC vinden de belangrijkste overleggen en onderhandelingen plaats met de lidstaten over het te voeren beleid door deze organisaties.

De functie-inhoud

De meeloopstages bij PVVN zijn bedoeld om studenten te laten zien en beleven hoe hun vaak theoretische studies in praktijk gebracht kunnen worden bij een post van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In samenspraak met de stagiair(e) wordt een opdracht met een leerdoel in het kader van zijn/haar opleiding overeengekomen.

Tevens zal de stagiair(e) de medewerkers van de PV ondersteunen bij de reguliere werkzaamheden. Hij/zij krijgt een eigen stagebegeleider toegewezen. De stagiair(e) wordt geacht zich de grote lijnen van de inhoudelijke thema’s op zijn of haar werkterrein eigen te maken zodat hij/zij de belangrijkste discussies inhoudelijk kan volgen.

De stagiair(e) helpt bij de voorbereidingen van vergaderingen en maakt schaduwverslagen van formele en informele vergaderingen om te leren hoe uit de brei aan interventies de kern te formuleren en posities te identificeren. Inhoudelijke betrokkenheid en het vermogen standpunten helder te verwoorden (in het Engels) in multilaterale bijeenkomsten is essentieel.

Ook bij logistieke en andere praktische werkzaamheden ter ondersteuning van het werk van de PV kan de stagiair(e) betrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als Nederland een side event organiseert over één van haar beleidsprioriteiten en marge van een vergadering.

Functie-vereisten

Je beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid;
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels, mondeling en schriftelijk;
 • Tenminste passieve beheersing van het Frans;
 • Goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Interesse in internationale politieke, veiligheids- en multilaterale vraagstukken;
 • Brede algemene ontwikkeling en interesses;
 • Basiskennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van de VN en EU;
 • Basiskennis van de binnenlandspolitieke verhoudingen in Nederland;
 • Representativiteit, enthousiasme en inzet.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats bij Buitenlandse Zaken moet studenten minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben en een opleiding aan een Nederlandse WO onderwijsinstelling (erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) te volgen of aan een erkende universiteit in het buitenland;
 • De stage moet passen binnen het kader van je opleiding. Indien je in de beoogde stageperiode niet meer studeert kun je niet voor een stage in aanmerking komen;
 • Je moet in het bezit zijn van een BurgerServiceNummer (BSN);
 • Je moet in het bezit zijn van een Nederlandse bankrelatie;
 • Je moet een Nederlands postadres hebben;
 • Je hebt nog niet eerder stage gelopen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • De minimale duur van een stage is 6 weken, maximaal 6 maanden;
 • Als je al afgestudeerd bent, kom je helaas niet in aanmerking voor een stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Sollicatiedeadline

Uw sollicitatie - in de vorm van een motivatiebrief en een CV - dient u te richten aan wev@minbuza.nl, niet later dan 18 november 2019. Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.