Vacancies

Bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties in New York is een tijdelijke vacature ontstaan (periode 15 juli 2018 t/m 31 januari 2019) voor de lokale functie van Beleidsmedewerker Juridisch/sancties.

Deze functie is ingedeeld in loonschaal 9 (zie functieprofiel in bijgevoegde document).

Voor nadere informatie over deze functies kan per e-mail contact worden: nyv-az@minbuza.nl.

Schriftelijke sollicitaties (incl. CV) kunnen worden gericht aan:

Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands to the United Nations

T.a.v. dhr. Dirk Marks
Hoofd Operationeel Management
666 Third Avenue, 19th floor
New York, NY 10017
USA
Email: nyv-az@minbuza.nl  

Sluitingsdatum aanmeldingen: 28 juni 2018
Aanvaarding functie: 15 juli 2018
Indicatie salaris $7580 bruto per maand (gebaseerd op loontabel New York, schaal 9, loonnr 0, voltijds).

Deze vacaturemelding wordt gelijktijdig opengesteld voor interne kandidaten (lokale werknemers en partners van uitgezonden ambtenaren binnen het postennet VS) en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid van een interne en externe kandidaat, geniet de interne kandidaat de voorkeur. Verder geldt, dat bij gelijke geschiktheid van een lokale werknemer en een partner van een uitgezonden ambtenaar, de lokale werknemer voorrang geniet.

Belongs to