STAGES

Stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties in New York

Bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties in New York (PVVN) zijn wij op zoek naar stagiair(e)s voor het najaar van 2020. Momenteel werkt net als in NL de gehele staf van de PVVN thuis vanwege de COVID-19 uitbraak. Verwachting is dat maatregelen in de zomer versoepeld worden, maar zekerheid is daar niet over te geven. Het moment van aantreden wordt daarom op een later moment bepaald.

Werkomgeving
De PVVN behartigt de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden bij de VN in New York. In onderhandelingen en bijeenkomsten brengen wij de Nederlandse standpunten in en proberen hiervoor steun te mobiliseren van VN-lidstaten en VN-organisaties. De PVVN is ook uitkijkpost voor ontwikkelingen op terreinen die belangrijk zijn voor het Koninkrijk en draagt actief bij aan de beleidsvorming in Den Haag. Wij verzorgen regelmatig bezoekprogramma’s voor inkomende bewindspersonen, andere hoogwaardigheidsbekleders en delegaties. Op de PVVN werken 31 medewerkers. Het werk op de PVVN is dynamisch, afwisselend en politiek relevant.

Stageomschrijving

Voor de tweede helft van 2020 heeft de PVVN stageplaatsen beschikbaar bij de Politieke Afdeling (PA) en bij de afdeling Ontwikkelingssamenwerking, Humanitaire Hulp en Mensenrechten (OM).

Per augustus heeft de PVVN 1 stageplaats beschikbaar bij de Politieke Afdeling (PA) en 1 stageplaats bij de afdeling Ontwikkelingssamenwerking, Humanitaire Hulp en Mensenrechten (OM).

De eerste weken van de stage zullen grotendeels in het teken staan van de jaarlijkse opening van de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) eind september en de voorbereidingen daarvoor. Vervolgens zullen bij de PA in het najaar onder meer de volgende thema’s spelen:

 • Politieke ontwikkelingen in Afrika en het Midden-Oosten (incl. werkzaamheden in de Vierde Commissie van de AVVN);
 • Internationaal recht en internationale hoven en tribunalen (incl. werkzaamheden in de Zesde Commissie van de AVVN);
 • Wapenbeheersing en cyber;
 • Terrorismebestrijding en georganiseerde criminaliteit;
 • Vredesoperaties en conflictpreventie.

  Bij de OM-afdeling zullen in het najaar onder meer de volgende thema’s spelen:

 • Duurzame ontwikkeling (incl. werkzaamheden in de Tweede Commissie van de AVVN);
 • Mensenrechten (incl. werkzaamheden in de Derde Commissie van de AVVN);
 • Budgettaire aangelegenheden (incl. werkzaamheden in de Vijfde Commissie van de AVVN);
 • Vrouwenrechten en gender;
 • Humanitaire hulp.

  Als stagiair(e) ben je onderdeel van het team op de PVVN. Je woont onder meer vergaderingen en onderhandelingen bij en rapporteert daarover, draagt bij aan de Nederlandse inzet en helpt bij bezoeken en evenementen. In overleg met jou stellen we ook een leeropdracht op die bijdraagt aan jouw leerontwikkeling. Je krijgt zo een unieke kijk in de keuken van zowel de PVVN als buitenlandse post van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als van de VN als internationale organisatie.

  Profiel van de stagiair

  Wij zijn op zoek naar een divers team nieuwe stagiair(e)s. Om in aanmerking te komen voor een stage bij de PVVN:

 • Volg je een voor de PVVN relevante universitaire studie, bij voorkeur in de masterfase;
 • Ben je enthousiast, ondernemend, sociaal vaardig en communicatief;
 • Beschik je over aantoonbare affiniteit met de werkterreinen van de VN;
 • Heb je niet eerder stage gelopen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of een vertegenwoordiging daarvan;
 • Beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitstekend;
 • Heb je de Nederlandse nationaliteit, waarbij studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk uitdrukkelijk worden uitgenodigd te solliciteren.

  De stage is specifiek bedoeld voor studenten in de laatste fase van hun universitaire studie. Indien je in de beoogde stageperiode niet meer studeert of reeds bent afgestudeerd, dan kom je niet voor deze stage in aanmerking.

  Voorwaarden en vergoedingen

  Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

  Solliciteren

  Jouw sollicitatie dient te bestaan uit de volgende documenten:

 • een sollicitatiebrief in het Nederlands van maximaal 1 pagina, waarbij tevens vermeld of je bij voorkeur stage loopt bij de Politieke Afdeling of de afdeling Ontwikkelingssamenwerking, Humanitaire Hulp en Mensenrechten
 • een curriculum vitae
 • een getekende aanbevelingsbrief

  Een interview via FaceTime of Skype en een schrijfopdracht maken onderdeel uit van de selectie.

  Jouw sollicitatie kun je richten aan Liselot Egmond en Jorg Zinken, stagecoördinatoren, per e-mail naar de algemene postbus van de PVVN (nyv-bedrijfsbureau@minbuza.nl).

  De uiterste datum waarop je jouw sollicitatie kunt indienen is 8 mei. De definitieve selectie hopen wij eind mei bekend te maken.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.