STAGES

Stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties te New York

Bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties in New York (PVVN) zijn wij op zoek naar stagiair(e)s voor de periode eind januari tot medio juli 2020.

Werkomgeving

De PVVN behartigt de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden bij de VN in New York. In onderhandelingen en bijeenkomsten brengen wij de Nederlandse standpunten in en proberen hiervoor steun te mobiliseren van VN-lidstaten en VN-organisaties. De PVVN is ook uitkijkpost voor ontwikkelingen op terreinen die belangrijk zijn voor het Koninkrijk en draagt actief bij aan de beleidsvorming in Den Haag. Wij verzorgen regelmatig bezoekprogramma’s voor inkomende bewindspersonen, andere hoogwaardigheidsbekleders en delegaties. Op de PVVN werken 31 medewerkers. Het werk op de PVVN is dynamisch, afwisselend en politiek relevant.

Stageomschrijving

Per eind januari 2020 heeft de PVVN stageplaatsen beschikbaar bij de Politieke Afdeling (PA) en bij de afdeling Ontwikkelingssamenwerking, Humanitaire Hulp en Mensenrechten (OM).

Bij de PA spelen in het voorjaar onder meer de volgende thema’s:

 • Politieke ontwikkelingen in Afrika en het Midden-Oosten
 • Internationaal recht en internationale hoven en tribunalen
 • Nucleaire ontwapening en cybersecurity
 • Terrorismebestrijding en georganiseerde criminaliteit
 • Vredesoperaties en conflictpreventie

Bij de OM-afdeling zullen in het voorjaar onder meer de volgende thema’s spelen:

 • Uitvoerende raden van de NYse VN fondsen en programma’s: UNDP/UNFPA/UNOPS, UNWomen, UNICEF (januari en juni)
 • Onderhandelingen en organisatie van groot aantal ECOSOC fora en segmenten
 • Onderhandelingen en organisatie van events en high level bezoekers rondom de Commission on the Status of Women (CSW) en de Commission on Population & Development (CPD)
 • Jaarlijkse voorjaarsdebat on Women, Peace & Security in de Veiligheidsraad
 • Budgettaire aangelegenheden en werkzaamheden in de Vijfde Commissie van de AVVN
 • Organisatie van KNL deelname o.a. d.m.v. high level bezoekers rondom de High-Level Political Forum (HLPF) als jaarlijks terugkerend moment waarop de wereld de voortgang van de Sustainable Development Goals (SDGs) bespreekt.
 • Uitvoer geven aan de NL inzet op het verbeteren van het humanitaire systeem en aan Minister Kaag’s prioriteit Mental Health in crisissituaties.

Als stagiair(e) ben je onderdeel van het team op de PVVN. Je woont onder meer vergaderingen en onderhandelingen bij en rapporteert daarover, draagt bij aan de Nederlandse inzet en helpt bij bezoeken en evenementen. In overleg met jou stellen we ook een leeropdracht op die bijdraagt aan jouw leerontwikkeling. Je krijgt zo een unieke kijk in de keuken van zowel de PVVN als buitenlandse post van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als van de VN als internationale organisatie.

Profiel van de stagiair

Wij zijn op zoek naar een divers team nieuwe stagiair(e)s. Om in aanmerking te komen voor een stage bij de PVVN:

 • Volg je een voor de PVVN relevante universitaire studie, bij voorkeur in de masterfase;
 • Ben je enthousiast, ondernemend, sociaal vaardig en communicatief;
 • Beschik je over aantoonbare affiniteit met de werkterreinen van de VN;
 • Heb je niet eerder stage gelopen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of een vertegenwoordiging daarvan;
 • Beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitstekend;
 • Heb je de Nederlandse nationaliteit, waarbij studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk uitdrukkelijk worden uitgenodigd te solliciteren.

De stage is specifiek bedoeld voor studenten in de laatste fase van hun universitaire studie. Indien je in de beoogde stageperiode niet meer studeert of reeds bent afgestudeerd, dan kom je niet voor deze stage in aanmerking.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Solliciteren

Jouw sollicitatie dient te bestaan uit de volgende documenten:

 • een sollicitatiebrief in het Nederlands van maximaal 1 pagina, waarbij tevens vermeld of je bij voorkeur stage loopt bij de Politieke Afdeling of de afdeling Ontwikkelingssamenwerking, Humanitaire Hulp en Mensenrechten
 • een curriculum vitae
 • een getekende aanbevelingsbrief

Een interview via FaceTime of Skype en een schrijfopdracht maken onderdeel uit van de selectie.

Jouw sollicitatie kun je richten aan Esselien van Eerten en Jorg Zinken, stagecoördinatoren, per e-mail naar de algemene postbus van de PVVN (nyv-bedrijfsbureau@minbuza.nl).

De uiterste datum waarop je jouw sollicitatie kunt indienen is vrijdag 25 oktober 2019. De definitieve selectie hopen wij eind november bekend te maken.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.